Nastanie czas

Nastanie czas, gdy będą płynąć łzy ze szczęścia i rozradują się nam serca, zmartwychwstania przyjdzie czas.

To sprawi Bóg, królestwo Jego zstąpi z nieba, królestwo, w którym nie brak chleba, otarta będzie łza.

Dlatego dziś wysławiać Ciebie tu pragniemy i wdzięczność swoją Tobie ślemy, że troszczysz się o nas.

Gdy powróci Szylo i zasiądzie na swym tronie w Jeruzalem, świętym mieście tam. Bo Menachem, jak mówi prorok, pocieszy swoich braci, rozraduje się cały Izrael.