Królestwo

Jak ziarno w glebie, kiełkuje we mnie,
owoc błogości, prawda sprawiedliwości.

Królestwo Twoje, raduje serce moje,
rozweselony nadzieją, dalej trwam.


Gdy wznoszę oczy, zaglądam w serce,
to jest do głębi skruszone wnęrze.

Królestwo Twoje...

W pielgrzymce naszej, tylko wytrwałość,
przynosi zawsze pełną dojrzałość.

Królestwo Twoje...