KI MI-CIJON

KI MICIJON TECE TORA
UDWAR HASZEM MIRUSZALAJIM.

tłum.: Bo z Syjonu wyjdzie Tora
i słowo Haszem z Jerozolimy.