Dobrze jest Grać

Dobrze jest grać naszemu Bogu
Wdzięcznie jest nucić pieśn pochwalną!

On leczy złamanych na duchu
I opatruje ich rany
On liczbę gwiazd oznacza
Wszystkie je woła po imieniu.

Ref. Dobrze jest ...

Pan nasz jest wielki i zasobny w siły
Mądrość Jego jest niewypowiedziana
HaSzem dźwiga pokornych
A poniża występnych aż do ziemi.

Ref. Dobrze jest ...

Chwal Jerozalem Wszechmocnego
Chwal Boga swego Syjonie
Na ziemię zsyła swoje orędzie
Szybko mknie Jego słowo

Ref. Dobrze jest ...

Obwieścił słowa swoje Jakubowi
Ustawy swe i wyroki Izraelowi
Tak nie uczynił żadnemu narodowi
O swoich wyrokach ich nie pouczył.

Ref. Dobrze jest ...