On był

W ten święty dzień spiewajmy Bogu chwały pieśń otwózmy przed nim dzisiaj ser swe. Za dobrodziejstwo, którym darzy cały świat On zawsze podtrzymuje życie w nas.

On był, jest i będzie. / 4x

Niech chwała płynie Temu, który stworzył nas. On rzekł i powstał wtedy cały świat. On zna początek i koniec naszych dni, w Nim nasza ufność zawsze winna być.

On był, jest i będzie. / 4x